پژوهش >> معاونت پژوهشی Register  |  Login
  Minimize
 


مشخصات:

نام و نام خانوادگی:    عبـداله یـزدی      

 

سمت : معاون پژوهش و فناوری
پست الکترونیکی:
yazdi_mt@yahoo.com

تحصیلات:

دکتری تخصصی زمین شناسی- پترولوژی

 

سوابق اجرایی:

1-      معاون پژوهش و فناوری، 10/06/92 تا کنون

2-      نایب رئیس شورای تخصصی مرکز رشد فناوری­های نوین در صنایع تبدیلی

3-      مدیر گروه زمین شناسی

4-      عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

5-      عضو کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت­های دانش بنیان

6-      عضو کارگروه تخصصی برگزاری آموزش­های کوتاه مدت برون دانشگاهی

7-      عضو حقوقی ثابت کمیته ترفیعات اعضاء هیات علمی

8-      عضو کمیسیون موارد خاص

9-      عضو شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کهنوج

10-  رئیس باشگاه پژوهشگران، بهمن 1389 لغایت اردیبهشت 91

11-  مدیر پژوهش، اسفند 89 لغایت اسفند 90

12-  عضو شورا و مدیر علمی و پژوهشی کانون بسیج اساتید

13-  عضو انجمن زمین شناسی ایران

14-  عضو انجمن کواترنری ایران

15-  عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران

16-  سرپرست کارگزینی مشمولین سازمان جغرافیائی کشور ،  خرداد 1382 لغایت آبان 1383

17-  مدیر پروژه مطالعات کمی و کیفی آبهای زیر زمینی محدوده ساوه، شرکت ری¬آب تهران، بهمن 1384 لغایت بهمن 1385

 

تالیف و ترجمه کتاب:

1-      مبانی پترولوژی آذرین و دگرگونی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

2-      توصیف صحرایی سنگ های آذرین، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

3-      سنگ شناسی آذرین، انتشارات عصر مدرن

4-      توصیف صحرایی سنگ های رسوبی، انتشارات عصر مدرن 

 

مقالات در مجلات و همایش ها:

مقالات در مجلات بین المللی و خارجی: 17 مقاله

مقالات علمی پژوهشی داخلی: 4 مقاله

مقالات در همایش های ملی و بین المللی: 35 مقاله

 

طرح های پژوهشی و پایان نامه ها:

همکاری در طرح های پژوهشی(مجری یا همکار): 6 طرح

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد: 8 پایان نامه