پژوهش >> ارتباط با صنعت Register  |  Login
ارتباط با صنعت Minimize
 

ارتباط با صنعت

معرفي دفتر ارتباط با صنعت

ايجاد زمينه هاي تحقيقات و گسترش روابط بين دانشگاه و صنعت يكي از اولويت هاي كاري هريك از دو قطب مهم علمي و صنعتي براي ايجاد بستر توسعه در بخشهاي صنعتي جامعه از طريق كمك و همياري بخش علمي به شمار مي رود و تلاش درجهت مستحكم تر كردن اين تعامل وظيفه هر دو قشر دانشگاه و صنعت مي باشد .

حوزه فعاليت دفتر ارتباط با صنعت

1- كارآموزي ،كارورزي و بازديد هاي علمي و تحقيقاتي شامل :

- معرفي دانشجويان گرامي به واحدها صنعتي و ادارات مربوطه .

- بستر سازي و تلاش درجهت جذب دانشجويان فارغ التحصيل در مراكز صنعتي و ... جهت اشتغال.

- برگزاري سمينارها ، بازذيد هاي علمي و تحقيقاتي.

2- فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي شامل :

- برآورد نيازها ، مشكلات و مسائل صنعت و همچنين بررسي امكانات موجود در صنايع جهت انجام تحقيقات دانشگاهي .

- ايجاد بانك اطلاعاتي از پتانسيل هاي موجود در دانشگاه و بخش صنعت .

- تبادل اطلاعات علمي و فني بين دانشگاه و صنعت .

3- طرحها و قرار دادهاي صنعتي و برگزاري دوره هاي آموزشي شامل :

- جذب پروژه هاي صنعتي ، تحقيقاتي و خدماتي في مابين دانشگاه و صنعت .

- ارتباط با صنايع جهت دستيابي به جديد ترين طرحها و فن آوريهاي صنعتي .

 برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي ، جهت ارتقاء سطح كيفي اطلاعات دانشجويان

در حال حاضر مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج آقای مهندس محمود وزیری هستند.

 
ورود به سایت Minimize
 


Register
Forgot Password ?

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

نظرسنجی Minimize
 
نظر شما در مورد سایت جدید دانشگاه چیست؟
Submit Survey