ریاست >> ریاست Register  |  Login
  Minimize
 

 

دکتر روح الله چراغپور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرای:

-          معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج از سال 1389 تا 1397

-          معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج از سال 1387 تا 1388

-          مسئول کمیته پژوهشی شورای فرهنگ عمومی شهرستان کهنوج از سال 86 تا كنون

-          عضو کمیته پژوهشی شورای فرهنگ عمومی جنوب استان کرمان

-          عضو هسته ستاد مردمی پیگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری استان کرمان از سال 87

آدرس ایمیل جهت ارتباط: Rcheraghpoor@yahoo.com