دانشجویی >> معاون دانشجویی Register  |  Login
معاونت دانشجويي Minimize
 

 

 مشخصات:

نام و نام خانوادگی:    مرتضی خزاعی سلطان آباد

شرح وظایف: پیگیری امورات حوزه دانشجویی فرهنگی واحد

ایمیل: mortezakh14@yahoo.com

شماره تلفن دفتر: 43231938

 

 

 
ورود به سایت Minimize
 


Register
Forgot Password ?

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

نظرسنجی Minimize
 
نظر شما در مورد سایت جدید دانشگاه چیست؟
Submit Survey