دانشجویی >> امور دانشجویی Register  |  Login
امور دانشجویی Minimize
 

مشخصات:

نام و نام خانوادگی: امیر حمزه نژاد

اداره امور دانشجويي

  اداره امور دانشجوئي در زمينه هاي مربوط به:

 انصراف از تحصيل  ،
خدمات دانشجويي، نقل و انتقال دانشجويان فعاليت مي كند.

 

 

 

 

 
ورود به سایت Minimize
 


Register
Forgot Password ?

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

نظرسنجی Minimize
 
نظر شما در مورد سایت جدید دانشگاه چیست؟
Submit Survey