اداری و مالی >> معاونت اداری و مالی Register  |  Login
  Minimize
 


مدیر کل توسعه مدیریت منابع

نام ونام خانوادگی: کامبیز سنجری

وظایف: امور مالی_ اداری_ عمرانی

ایمیل: kamysanj@yahoo.com

شماره تماس: داخلی 211

 
ورود به سایت Minimize
 


Register
Forgot Password ?

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

نظرسنجی Minimize
 
نظر شما در مورد سایت جدید دانشگاه چیست؟
Submit Survey