اداری و مالی >> امور مالی Register  |  Login
امور مالی Minimize
 

حوزه مالي يكي از شاخه هاي حوزه مالي اداري دانشگاه است كه مسئولیت آن بر عهده خانم جلالی است و  شامل بخشهاي زیر می باشد :‌

 1. حسابداري شهريه
 2. صندوق رفاه دانشجويي
 3. حسابداري حقوق و دستمزد الف- حقوق و دستمزد اعضاي هيأت علمي ب- حقوق و دستمزد كاركنان
 4. حسابداري انبار
 5. حسابداري اموال
 6. حسابداري هزينه هاي جاري
 7. در بخش حسابداري شهريه مطابق بخشنامه هاي مربوطه و با توجه به بضاعت مالي دانشجويان نسبت به اخذ شهريه اقدام مي نمايد.
 8. صندوق رفاه دانشجويي اين صندوق با توجه به بضاعت مالي واحد و رعايت بخشنامه هاي مرتبط و در حد توان با پرداخت وام هاي كوتاه مدت‏ ‏، ميان مدت و بلند مدت در خدمت دانشجويان مي باشد.
 9. حسابداري حقوق و دستمزد : اين بخش طبق گزارش كارگزيني هاي مربوطه عمليات پرداخت حقوق پرسنل اعم از اعضاي هيأت علمي و كاركنان را انجام داده و همچنين پرداخت حق التدريس و بيمه ماهانه را بعهده دارد.
 10. حسابداري انبار اين بخش عمليات ثبت ريالي و وروديها و خروجيهاي انبار را عهده دار است و نظارت مستقيم بر عملكرد انبار دارد .
 11. حسابداري اموال اين بخش نيز عمليات مربوط به ثبت اموال دانشگاه در سيستم را عهده دار است و نظارت مستقيم بر اموال حفظ و نگهداري آن را دارد .
 12. حسابداري هزينه هاي جاري اين بخش وظيفه صدور سند و پرداخت كليه هزينه هاي سرمايه اي و غير سرمايه اي اعم از خريدهاي بخش هاي مختلف‏ ، تداركات ، پژوهش ، عمران ، اقساط وام و... را عهده دار است .
 
ورود به سایت Minimize
 


Register
Forgot Password ?

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

نظرسنجی Minimize
 
نظر شما در مورد سایت جدید دانشگاه چیست؟
Submit Survey