آموزش وتحصیلات تکمیلی >> گروه هاي آموزشي >> 'گروه مديريت دولتي >> محمد ياري ناصريه (مدير گروه) Register  |  Login
ورود به سایت Minimize
 


Register
Forgot Password ?

 
Enter Title Minimize
 

مشخصات فردي

 

 

نام و نام خانوادگی:     محمد یاری ناصریه

 

 

سوابق تحصیلی

 

 

کارشناسی مدیریت دولتی                          

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

 

 

 

 

 

       

 

سوابق اجرایی

 

-        کارشناس آمار و برنامه ریزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان از سال 1385 تا سال 1387

-        عضو هیئت علمی مدعو گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج از سال1384 تا 1385

-        عضو هیئت علمی تمام وقت گروه مدیریت و حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج از سال 1387 تا کنون

-        مدیر گروه رشته مدیریت و امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج از  سال 1389  تا کنون

-        عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج از سال 1389 تا کنون

-        نماینده کارآفرینی دانشگاه از سال 1390 تاکنون

-        رابط پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج با مدارس سما وابسته به دانشگاه در سال 1390

-        شرکت در دو دوره فعالیت های فرهنگی مسابقات قرآن و عترت( بخش هنری- ارائه اثر خوشنویسی) و کسب رتبه دوم آثار خوشنویسی مرتبط با نماز  در سال 1392.

-        عضو افتخاری کمیته داوران سومین و چهارمین کنفرانس بین المللی:

The 2013 3rd International Conference on Information Communication and Management (ICICM2013) October 12-13, 2013, in Paris, France

 and The 2014 4rd International Conference on Information Communication and Management (ICICM 2014) in Geneva, Switzerland.

 

سوابق پژوهشی

 

1.       چاپ مقاله با نمايه  ISI با عنوان                                                                                 

Investigation of Relation between X&Y Theory and A&B Behavioral Models                    Journal of Basic and Applied Scientific Research     در مجله تخصصي:

2.       چاپ مقاله با نمايه  ISI با عنوان                                                                                 

EXAMINATION THE RELATIONSHIP BETWEEN SHARE PRICE AND THE EFFECTIVE DELIVERY DATE OF DIVIDED IN LISTED COMPANIES THROUGH TEHRAN (IRAN) STOCK MARKET

مدير گروه رشته مديريت دولتي      

 

3.       چاپ مقاله در کنفرانس بين المللي2011 ISEM کشور تايلند با عنوان:

Determination of the Relationship between the Roles of Managers and Motivation of the Employees

 

4.        چاپ مقاله در کنفرانس بين المللي2011 ISEM کشور تايلند با عنوان:

Determination of The Influence of Group Thinking on Manager Decision making

5.      چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی

International Conference of Accounting¸ Business and Economics (2012)

کشور مالزی در سال 2012  با عنوان:

INVESTIGATING  THE  RELATION  BERWEEN  RETURN  OF  ASSETS GROWTH  WITH  OPERNATIONAL  ACCRUAL  INCOME  AND OPERNATIONAL NET CASH IN FIRMS OF TSE.

6.      چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی کشور مالزی در سال 2012

International Conference of Accounting¸ Business and Economics (2012)

با عنوان:

Examination the Relationship between Share Price and the Effective Delivery Date of Divided in Listed Companies through Tehran (IRAN) Stock Market

7.      چاپ مقاله با عنوان " Urban Entrepreneurship" در کنفرانس بین المللی کشور امارات به صورت سخنرانی.

8.      چاپ مقاله با عنوان

"Examination of the Relationship between Organizational Communications and Crisis Management in Governmental Organizations"

در سومین  کنفرانس بین المللی

The 2013 3rd International Conference on Information Communication and Management (ICICM2013) October 12-13, 2013, in Paris, France

 به صورت سخنرانی همچنین انتخاب به عنوان عضو کمیته فنی کنفرانس

9.      چاپ مقاله با عنوان:

Value study of a proper pattern for promotion of knowledge management

در مجله تخصصي

 International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences

با نمايه ISC در سال 2012

10. چاپ مقاله با عنوان

Priority processing of effective packing elements on increasing greenhouse products exports in viewpoint of Russian  reporters

در مجله تخصصي

 International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences

 با نمايه ISC در سال 2012.

     11- چاپ مقاله با عنوان "

Assessing the performance of the Personnel by an integrated method

در دومین کنفرانس بین المللی کشور ترکیه

2nd International Conference on Management, Finance and Entrepreneurship

(ICMFE-2014) به صورت سخنرانی.

12.     چاپ مقاله با عنوان:

"بررسی رابطه بین توانمند سازی  با تعهد سازمانی کارکنان و اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان" در دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقا مباحت مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به صورت چاپ در مجموعه مقالات همایش در سال 1392

13.     اتمام طرح پژوهشي با عنوان "اعتبار سنجي الگوي مناسب جهت ارتقا مديريت دانش" در دانشگاه آزاد اسلامي

14.   اتمام طرح پژوهشی با عنوان " ارائه الگوی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه های         آزاد اسلامی کرمان در سال 1391.

15.    انعقاد طرح پژوهشی با عنوان "بررسی راهکارها و موانع تحقق حماسه اقتصادی در دستگاه های اجرای".

16.   چاپ مقاله تحت عنوان "بررسي رابطه تنش هاي سازماني با تمايل کارکنان به ترک خدمت" در       شماره38  فصلنامه علمي- پژوهشي دانشور دانشگاه شاهد.

17.     چاپ مقاله با عنوان " کارآفرینی شهری" در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در شهریور 1392 به صورت سخنرانی.

18.    چاپ مقاله در کنفرانس ملي علوم مديريت نوين با عنوان " کارآفريني شهري" در شهريور ماه 91 به صورت سخنراني.

19.    چاپ مقاله با عنوان " الزامات و رویکردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری" در همایش اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمان به صورت چاپ در مجموعه مقالات.

20.   چاپ مقاله با عنوان "سيستم هاي هزينه يابي بر مبناي هدف" در همايش ملي "ايده هاي نو در حسابداري" در سال 1391 به صورت پوستر.

21.   سخنراني مقاله اي تحت عنوان "ضرورت ايجاد سازمان هاي يادگيرنده" در دومين همايش        منطقه ای فرصت ها و تهديدات توسعه در چهار شهر جنوبي استان کرمان به صورت سخنرانی.

22.   ارائه پوستر مقاله اي تحت عنوان"کارآفريني شهري، ضرورت توسعه" در دومين همايش       منطقه اي فرصت ها و تهديدات توسعه در چهار شهر جنوبي استان کرمان به صورت پوستر.

23.   چاپ مقاله با عنوان " بررسي موانع تحقق دولت الکترونيک در دستگاه هاي اجرايي جنوب استان" در سومين همايش منطقه اي فرصت ها و تهديدات توسعه در چهار شهر جنوبي استان کرمان به صورت پوستر.

24.   چاپ مقاله  با عنوان " نقش منابع معدنی در توسعه، چالش ها و تنگنا ها"  در سومين همايش       منطقه ای فرصت ها و تهديدات توسعه در چهار شهر جنوبي استان کرمان به صورت سخنرانی.

25.   چاپ مقاله با عنوان " بررسی آسيب های اجتماعی و راه های مقابله با آن"  در سومين همايش       منطقه ای فرصت ها و تهديدات توسعه در چهار شهر جنوبي استان کرمان به صورت پوستر.

26.   چاپ مقاله  با عنوان " بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در سازمان های دولتی" در نخستین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری به میزبانی استان گلستان به صورت درج در مجموعه مقالات.

27.   چاپ مقاله  با عنوان " اولویت بندی عوامل موثر بسته بندی بر افزایش صادرات محصولات کشاورزی از دید واردکنندگان کشور روسیه" در نخستین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری به میزبانی استان گلستان به صورت درج در مجموعه مقالات.

28.   چاپ مقاله  با عنوان " اقتصاد مقاومتی؛ راهبرد توسعه در مناطق محروم" در کنفرانس ملی        چالش ها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج" در اسفند ماه   1391 به صورت پوستر.

29.   چاپ مقاله  با عنوان " الزامات و رویکردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی" در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی با رهیافت تولید ملی به میزبانی موسسه آموزش عالی مهر کرمان در اردیبهشت ماه 1392 به صورت پوستر.

30.     چاپ مقاله با عنوان" بررسی رابطه بین ارتقا امنیت اجتماعی و فرهنگی خانواده جهت پیشگیری از تکرار جرم و اخلاق حرفه ای  و دینی" در همایش ملی اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی شهربابک در تاریخ های نهم و دهم اسفند ماه 1391.

 

 

Resume

 

 

Personal Details:

Name: Mohammad

Family: Yari Naserieh

Birth: 1975

Nationality: Iran

 

Contact Details:

Address: Iran¸ Kahnooj¸ Islamic Azad University.

Education :

University of Islamic Azad University(Iran)

 M.Sc (2001) Management (Main), Entrepreneurship.

 

PUBLICATIONS:

Membership of International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT) Member NO.: 80347008.

 

 

Executive records

 

 

1-      Expert of programming and statistics in Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran(2006-2008)

2-      Member of Academic faculty, Department of Management and Accounting, Islamic Azad University, Kahnooj¸ Kerman, Iran since 2005.

3-      Member of Academic faculty and Head of Management Department of Islamic Azad University of Kahnooj, Kerman, Iran since 2008 till now.

4-      Member of Educational Institute of Kahnooj University since 2010 till now.

5-      Representative of entrepreneurship of Kahnooj University since 2011 till now.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نظرسنجی Minimize
 
نظر شما در مورد سایت جدید دانشگاه چیست؟
Submit Survey