آموزش وتحصیلات تکمیلی >> گروه هاي آموزشي >> گروه زبان انگليسي >> سارا رفسنجاني Register  |  Login
ورود به سایت Minimize
 


Register
Forgot Password ?

 
Enter Title Minimize
 


 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: سارا رفسنجانی نژاد

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

فعالیت های پژوهشی

 

تاليف كتاب :

-          Metadiscourse markers in essay writing Metadiscourse markers in high and low proficiency EFL students’ argumentative essays

طرح هاي پژوهشي :

-          The place of English native speakers’ culture in Interchange textbooks in Iran

مقاله:

-          The place of culture in Interchange textbooks in Iran

-          Culture teaching and learning in Iran English language institutes

-          Language proficiency and metadiscourse markers: a heuristic study of EFL students’ essays

-          Metadiscourse markers misuses: a study of EFL learners’ argumentative essays

-          First language and foreign language reading: L1 as a hindering or facilitating factor?

-          Promoting accuracy and explicit knowledge of grammar: traditional lessons or tasks?

-          Metadiscourse markers misuses: a study of EFL learners’ argumentative essays

 

سوابق تدريس

-         مؤسسه زبان انگليسي پرتو دانش، كرمان

-         مؤسسه زبان انگليسي جهاد دانشگاهي، كرمان

-         دانشگاه آزاد اسلامي واحد كهنوج، استان كرمان

 

سایر فعالیتها

 

-        داور اولین همایش منطقه ای آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و زبانشناسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج سال 1389)

 

-        داور و دبیر علمی در دومین همایش منطقه ای آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و زبانشناسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج سال 1390)

-         مشاور گروه زبان انگلیسی دانشگاه

-         رئیس انجمن زبان انگلیسی دانشگاه

-         مجري طرح دوزبانه كردن سايت دانشگاه

 

 

 
نظرسنجی Minimize
 
نظر شما در مورد سایت جدید دانشگاه چیست؟
Submit Survey