آموزش وتحصیلات تکمیلی >> معاونت آموزشی Register  |  Login
معاون آموزشی Minimize
 

 

 مشخصات:

نام و نام خانوادگی:    عبـداله یـزدی      

 

سمت : معاون علمی
پست الکترونیکی:
yazdi_mt@yahoo.com

تحصیلات:

دکتری تخصصی زمین شناسی- پترولوژی

 

 

 


 
ورود به سایت Minimize
 


Register
Forgot Password ?

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

نظرسنجی Minimize
 
نظر شما در مورد سایت جدید دانشگاه چیست؟
Submit Survey