خانه ثبت نام  |  ورود به سايت
اخبار کمينه
 
گروه
چهارشنبه 10 آبان 1396
به گزارش روابط عمومی واحد کهنوج عبداله یزدی استادیار گروه زمین شناسی و معاون پژوهشی این واحد دانشگاهی موفق به ترجمه و چاپ کتاب توصیف صحرایی سنگ‌های آذرین شد.
سه شنبه 09 آبان 1396
به گزارش روابط عمومی واحد کهنوج دوازدهمین دوره انتخابات تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویی با شرکت 9 کاندید و حضور دانشجویان برگزار و در پایان پس از شمارش آرا 5 نفر به عنوان اعضای اصلی شورا معرفی شدند.
یک شنیه 30 مهر 1396
شنبه 22 مهر 1396
سه شنبه 18 مهر 1396
 
لینک ها کمينه